Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ipratropium – för inhalation

Klassificering: 2

Preparat: Atrovent, Atrovent®, Combivent, Combivent®, Ipramol, Ipratropium/Salbutamol Orion, Ipratropium/Salbutamol Sandoz, Ipratropiumbromid Arrow, Ipratropiumbromid Ebb, Ipraxa, Salipra, Sapimol

ATC kod: R03AL02, R03BB01

Substanser: ipratropium, ipratropiumbromid, ipratropiumbromid (monohydrat)

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma eller annan obstruktiv lungsjukdom under graviditeten. Erfarenheten av behandling med ipratropium för inhalation är begränsad men det finns inget som tyder på att ipratropium skulle ha negativ fosterpåverkan. Behandlingen kan därför fortsätta under graviditeten, enligt ordination.

Bakgrund

Ipratropium är ett antikolinergt medel som används som inhalation vid behandling av obstruktiv lungsjukdom, eventuellt tillsammans med salbutamol. Astma och annan obstruktiv lungsjukdom ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av tillstånden ökar risken för graviditetskomplikationer.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 205 barn vars mödrar uppger sig ha använt ipratropium i form av inhalation i tidig graviditet. Fyra av barnen hade en missbildningsdiagnos mot fyra förväntade. Alltså var missbildningsfrekvensen helt normal. Dock var 23 barn (11% mot 6,2% förväntat) för tidigt födda och 12 (5,8%, mot 4,4% förväntat) hade låg födelsevikt, vilket troligen är en följd av underliggande sjukdom.

Det finns 46 exponeringar för kombinationspreparat med salbutamol. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos – en kammarseptumdefekt.

Uppdaterat: 2016-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  7. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed
  8. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  9. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.