Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ipratropium – intranasalt

Klassificering: 2

Preparat: Atrovent Nasal, Atrovent® Nasal, Otrivin Comp, Xyloipra, ZyComb

ATC kod: R01AB06, R01AX03

Substanser: ipratropium, ipratropiumbromid, ipratropiumbromid (monohydrat)

Bedömning

Det finns inget som tyder på att ipratropium nässpray skulle ha negativ fosterpåverkan, men erfarenheten är ännu begränsad. Vid återkommande besvär eller behov av längre tids användning, ska läkare alltid kontaktas.

Bakgrund

Ipratropium är ett antikolinergikum som används som nässpray för att behandla rinnsnuva, ofta i kombination med xylometazolin. Viss systemisk absorption sker men det är osannolikt att användningen skulle påverka fostret negativt.

I det svenska Medicinska födelseregistet finns 39 fall beskrivna med exponering för kombinationen ipratropium och xylometazolin – inget av barnen hade någon missbildning.

Uppdaterat: 2018-06-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.