Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isoniazid

Klassificering: 2

Preparat: Iso Eremfat, Isoniazid, Isozid, Rimactazid, Rimactazid®, Rimactazid® Paed, Rimcure®, Rimcure® Paed, Rimstar, Rimstar®, Tibinide®

ATC kod: J04AC01, J04AC51, J04AM02, J04AM05, J04AM06

Substanser: isoniazid

Bedömning

Det är viktigt att tuberkulos behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Ingen ökad risk för fosterskada har påvisats för isoniazid i tillgängliga studier.

Bakgrund

Isoniazid har använts länge och användning under graviditet har dokumenterats för rätt stora material utan att någon ökad missbildningsrisk setts [1-2]. En viss osäkerhet finns dock fortfarande då studierna är av det äldre karaktär och moderna epidemiologiska studier saknas. Andra bidragande orsaker till osäkerheten är även att antituberkulös terapi i regel bygger på flera samtidigt givna läkemedel samt moderns underliggande sjukdom.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 74 barn, vars mödrar uppgivit användning av isoniazid i tidig graviditet. Två av barnen hade en missbildningsdiagnos (1-2 förväntat). Ett barn hade pes equinovarus, det andra hade ett ospecificerat hjärtfel.

Isoniazid förekommer även i fasta kombinationer med andra tuberkulosmedel.

Uppdaterat: 2018-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Scheinhorn DJ, Angelillo VA. Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus. West J Med 1977;127:195-8. PubMed
  2. Snider DE, Layde PM, Johnson MW et al. Treatment of tuberculosis during pregnancy. Am Rev Respir Dis 1980;122:65-79. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.