Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isotretinoin

Klassificering: 3

Preparat: Isotretinoin, Isotretinoin 2care4, Isotretinoin Actavis, Isotretinoin Ebb, Isotretinoin Orifarm, Isotretinoin-Actavis, Roaccutan, Roaccutan Roche Pharma AG, Roaccutane

ATC kod: D10BA01

Substanser: isotretinoin

Bedömning

Isotretinoin är en stark teratogen och graviditet måste undvikas under behandling. Om trots detta graviditet inträffar bör en diskussion om avbrytande av graviditeten tas upp. Om kvinnan blir gravid kort tid efter upphörandet med isotretinoin torde risken för skada vara ringa. I denna situation finns ingen anledning att ta upp en diskussion om avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Isotretinoin är ett preparat som används vid svår akne. Preparatet är ett välkänt och starkt teratogen som i USA orsakat allvarliga skador hos många barn. Genom de restriktioner för användning som finns i Sverige, har vi inte haft samma problem här.

De typiska skadorna är i kranium och ansikte inklusive mikroti eller anoti (se anoti och mikroti), mikrognati, gomspalt, hjärtfel, till exempel transposition av de stora kärlen, Fallots tetrad, double outlet right ventricle, truncus arteriosus, avbruten aortabåge, thymusanomalier, hydrocefali, mikrocefali etcetera. En påverkan på mental utveckling ses också.

Risken efter exponering i tidig graviditet är hög, cirka 20 procent. Om en kvinna blir gravid kort tid efter upphörandet med isotretinoin är sannolikt risken för missbildning liten. Exponering av mannen för isotretinoin ökar inte risken för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio barn vars mödrar uppgivit användning av isotretinoin i tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos – en ospeciferad hjärtmissbildning.

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Lammer EJ, Chen DT, Hoar RM et al. Retinoic acid embryopathy. N Engl J Med 1985;313:837-41. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.