Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Itrakonazol

Klassificering: 2

Preparat: Itraconazol Mylan, Itraconazole Sandoz, Itrakonazol Actavis, Itrakonazol Ebb, Itrakonazol STADA, Itranok, Sporanox

ATC kod: J02AC02

Substanser: itrakonazol

Bedömning

Användning av itrakonazol i tidig graviditet bör undvikas. Om exponering skett i tidig graviditet finns inte skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Erfarenheterna av användning av itrakonazol i tidig graviditet är begränsade. Fall av medfödda missbildningar i skelett, urogenitalier, kardiovaskulära systemet och ögon rapporterades kort efter introduktionen av medlet. En studie baserad på rapporter till tillverkaren identifierade dock 156 barn födda av kvinnor som använt itrakonazol under första trimestern utan att finna någon ökning i frekvensen missbildningar bland barnen. En annan publicerad rapport baserad på 206 exponeringar kunde inte heller finna någon ökad risk för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 74 barn, vars mödrar uppgivit användning av itrakonazol i tidig graviditet. Fyra barn hade någon missbildningsdiagnos mot 1-2 förväntade. Ett barn hade hypospadi, ett hydronefros, ett pes equinovarus och ett barn hade en ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. De Santis M, Di Gianantonio E, Cesari E, Ambrosini G, Straface G, Clementi M. First-trimester itraconazole exposure and pregnancy outcome: a prospective cohort study of women contacting teratology information services in Italy. Drug Saf 2009;32:239-44. PubMed
  2. Bar-Oz B, Moretti ME, Bishai R et al. Pregnancy outcome after in utero exposure to itraconazole: a prospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2000;183:617-20. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.