Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ivabradin

Klassificering: 2

Preparat: Ivabradin Krka, Ivabradin Medical Valley, Ivabradine Anpharm, Procoralan

ATC kod: C01EB17

Substanser: ivabradin, ivabradinhydroklorid

Bedömning

Ivabradin bör tills vidare inte användas under graviditet. I djurförsök har teratogena effekter setts men det är oklart vilken relevans fynden har för den kliniska situationen. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Ivabradin används vid angina pectoris och är en selektiv If- inhibitor av sinusknutan. Obetydlig erfarenhet av användning under graviditet finns men i djurförsök uppges teratogena effekter ha iakttagits. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-07-17

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Sağ S, Çoşkun H, Baran İ, Güllülü S, Aydınlar A. Inappropriate sinus tachycardia-induced cardiomyopathy during pregnancy and successful treatment with ivabradine. Anatol J Cardiol. 2016;16:212-3. PubMed
  2. Babic Z, Gabric ID, Pintaric H. Successful primary percutaneous coronary intervention in the first trimester of pregnancy. Catheter Cardiovasc Interv. 2011;77:522-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.