Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ivermektin

Klassificering: 2

Preparat: Scabioral, Stromectol, Stromectol MSD FRANCE

ATC kod: P02CF01

Substanser: ivermektin

Bedömning

Ivermektinterapi bör undvikas under första trimestern. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Ivermektin används främst vid filariasis och har ansetts vara kontraindicerat under graviditet. Obefintlig erfarenhet finns av användning under graviditet men tillgängliga data talar inte för någon allvarlig fosterskadande effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter