Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Järnferrit på bärarpartiklar

Klassificering: 1

Preparat:

Substanser: järnferrit på bärarpartiklar

Bedömning

Järnferrit på bärarpartiklar som kontrastmedel kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Järnferrit på bärarpartiklar är ett kontrastmedel för användning vid magnetisk resonanstomografi och ges peroralt eller rektalt och absorberas inte. Det finns därför inga risker med att använda det under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder rapporterat att detta medel använts. Barnet hade hypospadi.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter