Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Järnoxid, nanopartiklar

Klassificering: 2

Preparat: Endorem, Resovist®

ATC kod: V08CB03

Substanser: ferukarbotran, järnoxid, nanopartiklar

Bedömning

Det finns orsak att undvika användning av nanopartiklar med järnoxid under graviditet. Den eventuella individuella riskökningen är dock inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har exponerats under tidig graviditet.

Bakgrund

Järnoxid i form av nanopartiklar är ett kontrastmedel för användning vid magnetisk resonanstomografi och ges parenteralt. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns redovisade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter