Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Jod (123)-ioflupan

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: jod (123)-ioflupan

Bedömning

Erfarenhet av användning av jod (123)-ioflupan under graviditet saknas. Användning under graviditet bör ske med viss försiktighet, men om indikation finns medför de små mängder radioaktivt jod som ges förmodligen inte någon ökad risk för fosterskada.

Bakgrund

Jod (123)-ioflupan är ett diagnostiskt läkemedel som användes vid utredning av tremor hos patienter med Parkinsons sjukdom. Det är osannolikt att de små mängder radioaktivt jod som ges, skulle innebära någon risk för ett foster. Användning under graviditet är osannolik och ingen erfarenhet av sådan användning finns rapporterad.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga uppgifter om huruvida någon sådan exponering förekommit i Sverige.

Uppdaterat: 2013-06-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter