Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Johexol

Klassificering: 2

Preparat: Omnipaque

ATC kod: V08AB02

Substanser: johexol

Bedömning

Användning av röntgenkontrastmedel innehållande johexol kan ske under graviditet. Röntgning av gravid patient skall dock endast ske på strikt indikation. Om patienten ändå röntgats i tidig graviditet är dock inte den eventuella individuella riskökningen så stor så att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Johexol är ett jodhaltigt röntgenkontrastmedel som används intravasalt, i kroppskaviteter och intratekalt. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade men inget talar för att någon fosterskadande effekt kan uppstå. Tillfällig tillförsel av jod kan knappast bestående påverka fostrets tyroideautveckling. Röntgning av gravid patient skall ske endast på strikt indikation även om de doser, som erhålls med modern teknik, troligen inte utgör någon fara för fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra fall med uppgiven exponering för johexol – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter