Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Jotroxinsyra

Klassificering: 2

Preparat: Biliscopin

ATC kod: V08A

Substanser: jotroxatmeglumin, jotroxinsyra

Bedömning

Användning av röntgenkontrastmedel innehållande jotroxinsyra kan ske under graviditet. Röntgning av gravid patient skall dock endast ske på strikt indikation. Om patienten ändå röntgats i tidig graviditet är dock inte den eventuella individuella riskökningen så stor så att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Jotroxinsyra är ett jodhaltigt röntgenkontrastmedel som används intravasalt. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade men inget talar för att någon fosterskadande effekt kan uppstå. Tillfällig tillförsel av jod kan knappast bestående påverka fostrets tyroideautveckling. Röntgning av gravid patient skall ske endast på strikt indikation även om de doser, som erhålls med modern teknik, troligen inte utgör någon fara för fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn med uppgiven exponering för jotroxinsyra.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter