Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kabergolin

Klassificering: 2

Preparat: Cabaser®, Cabergoline 2care4, Cabergoline Hexal, Cabergoline Sandoz, Cabergoline Teva, Dostinex, Dostinex®

ATC kod: G02CB03, N04BC06

Substanser: kabergolin

Bedömning

Erfarenhet av kabergolin saknas till stor del och substansen bör för säkerhets skull inte ges under pågående graviditet. Om exponering har skett i tidig graviditet finns inga hållpunkter för att detta skulle innebära någon ökad risk för missbildning och därför skulle utgöra ett motiv för att avbryta graviditeten.

Bakgrund

Graviditet i samband med kabergolin är främst aktuell vid behandling av patienter med hyperprolaktinemi och därav orsakad infertilitet. Det finns ingen orsak att tro att det skulle finnas någon ökad risk för fosterskada vid graviditet, som uppstått efter sådan kabergolinbehandling.

Behandling med kabergolin som antiparkinsonmedicin kan bli aktuell under graviditet. Om denna kan innebära någon fosterskaderisk är oklart. Erfarenheterna av användning av kabergolin under graviditet är begränsade. I en studie över 61 graviditeter till 50 kvinnor som behandlats med kabergolin fann man inga tecken på en ökad missbildningsfrekvens.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 114 barn vars mödrar uppgivit användning av kabergolin såsom infertilitetsbehandling. Av dessa var det två barn (2-3 förväntade) som hade någon missbildningsdiagnos – ett barn hade hypospadi och ett barn hade en ventrikelseptumdefekt. Mödrar till 28 barn hade uppgivit användning av kabergolin som parkinsonmedicin – ett barn hade hypospadi.

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Ricci E, Parazzini F, Motta T et al. Pregnancy outcome after cabergoline treatment in early weeks of gestation. Reprod Toxicol 2002;16:791-3. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.