Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalcipotriol

Klassificering: 1

Preparat: Calcipotriol/Betamethasone Sandoz, Daivobet, Daivobet®, Daivonex, Daivonex®, Daivonex® Combipack, Dovobet, Dovobet®, Enstilar, Enstilar®, Kalcipotriol/Betametason Ebb, Xamiol, Xamiol®, Zoriaxiol

ATC kod: D05AX02, D05AX52

Substanser: kalcipotriol, kalcipotriolmonohydrat

Bedömning

Kalcipotriol kan utan risk för fosterskada användas under graviditet.

Bakgrund

Kalcipotriol används för utvärtes bruk vid psoriasis och absorberas i viss utsträckning. Det är ett D-vitaminderivat och en fosterskadande effekt är inte sannolik. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 155 barn, vars mödrar uppgivit användning av kalcipotriol i tidig graviditet. Två av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot 3-4 förväntade. Ett av barnen hade en ventrikelseptumdefekt och ett hade polydaktyli och gälfistel. Substansen ingår också i ett kombinationspreparat med betametason (se dokument om denna substans).

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.