Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalcitonin

Klassificering: 1

Preparat: Miacalcic Nasal, Miacalcic®

ATC kod: H05BA01

Substanser: kalcitonin, kalcitonin, lax, rekombinant, kalcitonin, lax, syntetisk

Bedömning

Kalcitonin kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Användningen av kalcitonin är begränsad till mycket speciella situationer, främst hyperkalcemi och morbus Paget. Eftersom det i princip kroppsegna preparatet avser att normalisera hyperkalcemin, är det inte troligt att det kan orsaka en fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall där exponering för kalcitonin uppgivits.

Uppdaterat: 2018-11-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter