Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalcitriol

Klassificering: 2

Preparat: Calcijex, Calcijex AbbVie, Rocaltrol, Rocaltrol Validus, Rocaltrol®

ATC kod: A11CC04

Substanser: kalcitriol

Bedömning

Erfarenheterna av användning av kalcitriol under graviditet är begränsade men inga hållpunkter för teratogen effekt finns. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är under alla omständigheter knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

I djurexperiment kan höga doser D- vitamin vara teratogent. De mängder, som ingår i multivitaminpreparat är med all säkerhet ofarliga för fostret. Kalcitriol används vid speciella tillstånd med hypokalcemi för att normalisera kalciumvärdena och användning under graviditet är ovanligt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 39 barn vars mödrar uppgivit användning av kalcitriol i tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildning (0-1 förväntat). Barnet hade en ospecificerad fotdeformitet.

Uppdaterat: 2018-02-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.