Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalcium

Klassificering: 1

Preparat: Calcichew-D3 Citron, Calcichew-D3 Mite Citron, Calcichew-D3 Spearmint, Calciflex-D3 Citron, Calcigran-D3 Citron, Calcitugg, Calcium Gluconate Injection 10 %, Calciumgluconat "B. Braun", Calcium-Sandoz Forte, Calcium-Sandoz®, Cal-D-Vita®, Calfovit D3, Didronate® 400 mg + Calcium 500 mg, Didronel-Kit, Ideos®, Kalcidon, Kalcidon®, Kalcipos®, Kalcipos®-D, Kalcipos®-D mite, Kalcipos-D forte, Kalcitena, Kalcium AB Unimedic, Kalcium APL, Optinate® Combi, Phos-Ex®, Recikalc-D forte, Tridepos

ATC kod: A12AA02, A12AA03, A12AA04, A12AA06, A12AA07, A12AX, M05BB01, M05BB02, M05BB05, V03AE07

Substanser: destab calcium carbonate 95s ultra 250 (sls free), kalcium, kalciumacetat, kalciumacetat, hydratiserad, kalcium-d-sackarat, kalciumfluorid, kalciumglubionat, kalciumglukoheptonat, kalciumglukonat, kalciumglukonat gel, kalciumglukonolaktat, kalciumglycerofosfat, kalciumhydroxid, kalciumkarbonat, kalciumkarbonat (95 gah), kalciumkarbonat (95% a hd ultra 250), kalciumkarbonat (e 170), kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kalciumlaktobionat, kalciumlaktoglukonat, kalciumsilikat, kalciumsulfat, vattenfri , kalciumsulfatdihydrat, kalciumsulfathemihydrat, trikalciumfosfat

Bedömning

Användning av kalciumtabletter under tidig graviditet kan rimligen inte vara förenad med någon risk för fosterskada i vanliga terapeutiska doser. Detsamma gäller kalciumtabletter med tillsatser av D-vitamin. Kalcium injektionsvätska kan också användas under graviditet om parenteral behandling är indicerad. Injektionen ska ges långsamt för att undvika blodtrycksfall.

Bakgrund

Kalciumtillskott under senare delen av graviditeten är vanligt förekommande. Också tidigt i graviditeten använder kvinnor ofta kalciumtabletter. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 7694 barn vars mödrar rapporterat användning av kalciumtabletter i tidig graviditet. Av barnen hade 144 någon missbildning (1,9%) mot 159 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var alltså normal. Ingen typ av missbildning föreföll vara överrepresenterad.

Uppdaterat: 2018-03-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.