Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalium

Klassificering: 1

Preparat: Acalka, ADV7103, Centyl® K, Centyl® K mite, Kajos, Kajos®, Kaleorid®, Kalium Hausmann, Kaliumklorid "PS", Kaliumklorid EQL Pharma, Kaliumklorid Orifarm, Sando-K, Urocit-K

ATC kod: A12BA01, A12BA02, A12BA30, A12BA51, C03AB01

Substanser: dikaliumfosfat, dikaliumfosfattrihydrat, kalium, kaliumacetat, kaliumbromid, kaliumcitrat, kaliumdivätefosfat, kaliumfosfat, kaliumglukonat, kaliumhydroxid, kaliumjodid, kaliumklorid, kaliumlaktat, kalium-L-malat, kaliumnatriumvätecitrathydrat, kaliumperklorat, kaliumpermanganat, kaliumpolysulfid, kaliumvätekarbonat, kaliumvätetartrat

Bedömning

Rimligen kan kaliumterapi ges i tidig graviditet utan risk för fosterskada.

Bakgrund

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 161 barn, vars mödrar uppgivit användning av kaliumtabletter i tidig graviditet, många av dem i samband med antihypertensiv behandling. Sex barn (mot 3-4 förväntade) hade någon missbildning. Ett barn hade Downs syndrom, och ett hade en lungartärstenos (modern hade använt diuretika samtidigt), två barn hade hypospadi. Vidare var 23 av barnen för tidigt födda (14 %), vilket är klart mer än förväntat (6,2%). Rimligen beror den förhöjda frekvensen inte på kaliumterapin, utan på grundläggande sjukdomstillstånd. Adekvat kaliumsubstitution är viktig vid hypokalemi eller risk för hypokalemi, under graviditeten.

Uppdaterat: 2019-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.