Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kaliumjodid

Klassificering: 1

Preparat: Kaliumjodid SERB, Kaliumjodide G.L.

ATC kod: V03AB21

Substanser: kaliumjodid

Bedömning

Tillförsel av kaliumjodid i samband med exponering för radioaktivt jod skall ske även om graviditet föreligger.

Bakgrund

Kaliumjodid är aktuell som profylax vid kärnkraftsolycka. Sådan exponering under graviditet kommer endast att bli aktuell i samband med läckage av radioaktivt jod. Doseringen sker en eller högst ett par gånger. Om det sker under graviditet kan en tillfällig påverkan på fostertyreoidea tänkas men så kortvarig exponering kan inte rimligen ge någon bestående skada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering-barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter