Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbakol

Klassificering: 1

Preparat: Isopto®-Karbakolin, Miostat

ATC kod: S01EB02

Substanser: karbakol

Bedömning

Ögondroppar eller okulär instillation med karbakol kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Karbakol används i ögondroppar eller för okulär instillation. Det är uteslutet att detta skulle kunna innebära någon risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn vars mor har rapporterat sådan exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter