Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbamid

Klassificering: 1

Preparat: Calmuril, Canoderm®, Caress®, Fenuril®, Fenuril®-Hydrokortison, Karbamid ACO, Karbamid Eucerin, Karbamid Evolan, Karbamid i Decubal® kräm APL, Karbamid i Essex B kräm APL, Karbamid i Essex kräm APL, Karbamid i Essex lotion APL, Karbamid i Locobase® kräm APL, Karbamid i Locobase® lotion APL, Karbasal, Karbiderm, Monilen, Optiderm Fettcreme, Optiderm Lotion

ATC kod: D02AE01, D02AE51, D07XA01

Substanser: karbamid, urea(C-13), urea(C-14)

Bedömning

Karbamidpreparat kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Det finns ingen möjlighet att karbamid, använd för utvärtes bruk, kan åstadkomma en fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 128 barn, vars mödrar rapporterat användning av karbamidpreparat under graviditen. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos (2-3 förväntat).

Uppdaterat: 2016-05-25

Uppgifterna ur födelseregistret är från: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Stockholms läns landsting.