Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbetocin

Klassificering: 3

Preparat: Pabal

ATC kod: H01BB03

Substanser: karbetocin

Bedömning

Karbetocin ska inte användas under graviditet då substansen orsakar kraftiga sammandragningar av livmodern vilka kan leda till abort. Läkemedlet ska inte heller användas för att inducera förlossning.

Bakgrund

Karbetocin har samma egenskaper som en långverkande oxytocinagonist. Preparatet används för att förhindra uterusatoni efter kejsarsnitt som utförts med spinal eller epidural anestesi. Karbetocin får inte tillföras innan barnet är förlöst då effekten, till skillnad från oxytocin, kvarstår i flera timmar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med exponering för karbetocin.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter