Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karboplatin

Klassificering: 3

Preparat: Carboplatin Accord, Carboplatin Actavis, Carboplatin BMM Pharma, Carboplatin Ebewe, Carboplatin Pfizer, Carboplatin Teva, Paraplatin

ATC kod: L01XA02

Substanser: karboplatin

Bedömning

Användning av karboplatin under graviditet skall undvikas. Om exponering skett i tidig graviditet måste remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Karboplatin är en cytotoxisk platinaförening som i laboratorieförsök också visats ha mutagena effekter. Erfarenheter av karboplatin under graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fyra barn, vars mödrar fått platinabaserade cytostatika – inget av barnen hade någon missbildning. Tre av barnen var exponerade för karboplatin.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (upp till ca 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception bör risk kunna finnas för en kromosomavvikelse hos fostret.

Uppdaterat: 2017-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.