Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karglumiksyra

Klassificering: 2

Preparat: Carbaglu®, Kargluminsyra Waymade, Ucedane

ATC kod: A16AA05

Substanser: kargluminsyra

Bedömning

Behandling med karglumiksyra under graviditet bör undvikas om alternativ finns. Om behandling trots allt sker, bör denna skötas av specialist med erfarenhet av substansen. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Karglumiksyra används vid behandling av hyperammonemi på grund av brist på N-acetylglutamatsyntas. Användning under graviditet är sällsynt och inga data finns om eventuella risker. Det är osannolikt att någon fosterskadande effekt skulle ses om exponering skett, men användning bör för säkerhets skull undvikas tills mer erfarenhet finns.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-03-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter