Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karisoprodol

Klassificering: 2

Preparat: Carisoprodol, Carisoprodol Sun Pharma, Soma, Somadril, Somadril comp.

ATC kod: M03BA02, M03BA52

Substanser: karisoprodol

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av karisoprodol under graviditet. Man kan således inte säkert uttala sig om eventuella risker för fosterskador. Användning under graviditet bör därför ske med försiktighet och om möjligt bör användning av preparatet avbrytas. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Det finns begränsad erfarenhet av karisoprodol, eventuellt kombinerat med paracetamol och koffein, under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 194 barn vars mödrar uppgivit användning av karisoprodol. Tre barn hade någon missbildning (fyra förväntade). Man kunde således inte se någon ökning av missbildningsfrekvensen. De missbildningar som förekom var relativt lindriga: ett barn hade en ospecificerad missbildning av testis/scrotum och två barn hade hydronefros.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.