Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketanserin

Klassificering: 2

Preparat: Ketensin

ATC kod: C02KD01

Substanser: ketanserin

Bedömning

Erfarenheterna av ketanserin under graviditet är ännu begränsade. Ketanserin bör inte användas under graviditeten utan, om möjligt, ersättas med annan antihypertensiv behandling. Om exponering skett i första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Antihypertensiva medel har generellt rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi, en behandling som är ytterst väsentlig för både kvinnan och fostret.

Bakgrund

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter