Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketokonazol – lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Fundan®, Fungoral, Fungoral®, Ketoconazol Actavis, Ketokonazol Alternova, Ketokonazol Teva, Ketoson, Kezol

ATC kod: D01AC08

Substanser: ketokonazol

Bedömning

Ketokonazol som schampo kan utan risk användas under graviditeten.

Bakgrund

Användning av ketokonazol som schampo kan inte rimligen innebära någon risk för fosterskada på grund av den låga absorptionen och de korta exponeringstiderna. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn med där modern uppgivit att hon använt schampo med ketokonazol – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Levron JC, Taieb A. [Transcutaneous absorption of ketoconazole in infant after application of Ketoderm]. Therapie. 1991;46:29-31. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.