Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketoprofen – lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Ketoflex, Ketospray, Orudis®, Siduro®, Zon

ATC kod: M02AA10

Substanser: ketoprofen

Bedömning

Ketoprofen gel kan användas under graviditet utan risk för fosterpåverkan, om appliceringen sker på intakt hud och rekommenderad maxdos inte överskrids.

Bakgrund

Vid användning av ketoprofen lokalt i form av gel på oskadad hud, är det systemiska upptaget så lågt att ingen påverkan på fostret ska kunna ske. Detta är under förutsättning att maxdosen enligt Fass inte överskrids. Om huden är förändrad, t.ex. på grund av eksem eller sår, ökar upptaget i blodet och gelen bör då inte användas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 168 barn med exponering för ketoprofen gel. Sju barn mot 3-4 förväntade hade någon missbildningsdiagnos. Ett av barnen hade gomspalt, ett ösofagusatresi med ensidig renal agenesi, ett barn hade omfalocele, ett barn hade en ospecificerad ögonmissbildning.

För information om systemisk användning av ketoprofen, se detta dokument.

Uppdaterat: 2017-11-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heyneman CA, Lawless-Liday C, Wall GC. Oral versus topical NSAIDs in rheumatic diseases: a comparison. Drugs 2000 Sep;60(3):555-74 PubMed

Författare:

- för Region Stockholm.

Fasstexter