Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketotifen – ögondroppar

Klassificering: 1

Preparat: Zaditen, Zaditen®, Zalerg

ATC kod: S01GX08

Substanser: ketotifen, ketotifenvätefumarat

Bedömning

Ögondroppar innehållande ketotifen kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Ketotifen är en H1-antagonist som används i ögondroppar vid allergisk konjunktivit. Det är inte troligt att tillräckligt stora mängder går över systemiskt för att kunna påverka fosterutvecklingen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sju fall med denna exponering. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos – en hypospadi.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter