Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kinagolid

Klassificering: 2

Preparat: Norprolac, Norprolac®

ATC kod: G02CB04

Substanser: kinagolid, kinagolidhydroklorid

Bedömning

Behandling med kinagolid är främst aktuellt före graviditet. Begränsad erfarenhet finns av exponering under pågående graviditet. Det finns dock inga hållpunkter för att detta skulle innebära någon ökad risk för missbildning och därmed skulle utgöra ett motiv för att avbryta graviditeten.

Bakgrund

Graviditet i samband med kinagolid är främst aktuellt vid behandling av patienter med hyperprolaktinemi och därav orsakad infertilitet. Det finns ingen orsak att tro att risken för fosterskador skulle vara ökad vid graviditeter som uppstått efter kinagolidbehandling. Huruvida under graviditet pågående kinagolidbehandling kan innebära någon fosterskaderisk är oklart.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 227 barn vars mödrar rapporterat användning av kinagolid – tre barn hade någon missbildningsdiagnos (4-5 förväntade): två barn hade en ventrikelseptumdefekt och ett hade en lätt örondysplasi.

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter