Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kinidin

Klassificering: 2

Preparat: Chinidin-Alkaloida, Kinidinesulfaat Teva, Kiniduron, Kiniduron Depot, Quinidine Sulfate

ATC kod: C01BA01

Substanser: kinidin, kinidinbisulfat, kinidinsulfat (dihydrat)

Bedömning

Det är inte sannolikt att användning av kinidin med terapeutiska doser under graviditeten innebär någon risk för fostret. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Kinidin används vid allvarliga kardiella rytmrubbningar och användning under graviditet är ovanligt. De farhågor, som finns för användning av kinidin under graviditet, beror på effekter av högdoserat kinin, till exempel använt i abortprovocerande syfte. Det är tveksamt om dessa är relevanta vid klinisk användning av kinidin och negativa studier finns i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två barn vars mödrar uppgivit användning av kinidin i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Hill LM, Malkasian GD. The use of quinidine sulfate throughout pregnancy. Obstet Gynecol 1979;54:366-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.