Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kinupristin + dalfopristin

Klassificering: 2

Preparat:

ATC kod: J01FG02

Substanser: dalfopristin, kinupristin

Bedömning

Om starka skäl finns för användning av kombinationen quinupristin/dalfopristin bör graviditet inte utgöra något hinder. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Dessa substanser tillförs intravenöst vid allvarliga infektioner med grampositiva bakterier, speciellt E. faecium. Obetydligt erfarenhet finns av användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter