Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kladribin

Klassificering: 3

Preparat: Leustatin, Litak, MAVENCLAD

ATC kod: L01BB04, L04AA40

Substanser: kladribin

Bedömning

Kladribin bör kunna utöva en fosterskadande effekt men styrkan av denna är okänd. För övriga purinanaloger tycks risken vara måttlig. Om exponering skett i tidig graviditet bör en remittering ske till specialist för diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet som inträffat efter avslutad behandling med kladribin är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Kladribin är en purinanalog som används vid malignitet och multipel skleros. Ingen erfarenhet av behandling av gravida finns. För övriga purinanaloger tycks riskerna för fosterskada vara relativt låga för att gälla cytostatiskt verksamma läkemedel.

Laboratorieförsök tyder på att kladribin eventuellt kan orsaka kromosomskador. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ingen uppgiven exponering för kladribin.

Uppdaterat: 2018-04-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter