Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klaritromycin

Klassificering: 2

Preparat: Clarithromycin Aurobindo, Clarithromycin HEC, Clarithromycin HEC Pharm, Clarithromycin Hexal, Clarithromycin Krka, Clarithromycin Ranbaxy, Clarithromycin Teva, Klacid, Klaritromycin Ebb, Klaritromycin STADA, Nexium® HP

ATC kod: A02BD06, J01FA09

Substanser: klaritromycin

Bedömning

Med tanke på att erfarenheten av klaritromycin under graviditet är begränsad bör preparatet undvikas under den första trimestern. Preparatets likhet med erytromycin, som har knutits till en överrisk för lindriga hjärtfel, utgör ännu ett skäl till försiktighet. En eventuell riskökning är dock sannolikt så låg att det inte skulle finnas anledning till oro om klaritromycin ändå använts under graviditet.

Bakgrund

Användning i tidig graviditet av klaritromycin har inte kunnat knytas till någon ökad risk för missbildning [1-3], men en annan makrolid, erytromycin, har misstänkts kunna orsaka lindriga hjärtfel. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges vid virusinfektioner, som i sig kan utgöra en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 75 barn, vars mödrar uppgav användning av klaritromycin i tidig graviditet. Fyra av barnen hade någon missbildningsdiagnos (mot 2 förväntade). Inget av barnen hade något hjärtfel. Ett barn hade syndaktyli av fingrarna, ett barn hade uretravalvel, ett barn hade en medfödd katarakt, och ett barn hade en duodenalatresi.

Uppdaterat: 2017-11-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E, Broedbaek K, Andersen NL, Torp-Pedersen C et al. Clarithromycin in early pregnancy and the risk of miscarriage and malformation: a register based nationwide cohort study. PLoS One. 2013;8:e53327. PubMed
  2. Bar-Oz B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M, Clementi M, Di Gianantonio E, de Vries L et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Saf. 2012;35:589-98. PubMed
  3. Einarson A, Phillips E, Mawji F, D'Alimonte D, Schick B, Addis A et al. A prospective controlled multicentre study of clarithromycin in pregnancy. Am J Perinatol 1998;15:523-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.