Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klemastin

Klassificering: 1

Preparat: Tavegil, Tavegyl, Tavegyl®

ATC kod: R06AA04

Substanser: klemastin, klemastinfumarat

Bedömning

Det finns inga hållpunkter för att användning av klemastin i tidig graviditet skulle innebära någon risk för fosterskada.

Bakgrund

Klemastin används främst vid allergiska tillstånd. Antihistaminanvändning i tidig graviditet tycks inte vara förenad med någon ökad missbildningsrisk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 6 933 barn vars mödrar rapporterat användningen av klemastin i tidig graviditet. Missbildningsdiagnos förekom hos 156 (2,2%), mot 145 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen sammanföll således med den förväntade. Ingen typ av missbildning var överrepresenterad. Det fanns heller ingen ökad frekvens av barn som var för tidigt födda, eller lätta för tiden.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter