Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klidin

Klassificering: 2

Preparat: Librax, Librax®

ATC kod: A03CA02

Substanser: klidinium, klidiniumbromid

Bedömning

Exponering för preparat innehållande klidin bör undvikas under graviditeten då erfarenheten av sådan användning är begränsad. Det finns dock inga hållpunkter för att en eventuell riskökning skulle vara så stor att det skulle finnas anledning till oro även om substansen använts under tidig graviditet.

Bakgrund

Klidin är ett spasmolytiskt ämne, som ingår med klordiazepoxid i kombinationspreparatet Librax. Endast ett fåtal exponeringar under graviditet för substansen är kända i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 11 fall med exponering för klidin. Tre barn hade en missbildningsdiagnos (0-1 förväntat). Ett barn hade en ventrikelseptumdefekt, ett barn hade ett ospecificerat hjärtfel och ett barn hydronefros. Se också dokument om klordiazepoxid.

Uppdaterat: 2018-01-15

Uppgifterna ur födelseregistret är från: 2017-04-01

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Stockholms läns landsting.

Fasstexter