Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kliokinol – salva

Klassificering: 2

Preparat: Betnovat® med chinoform, Locacorten-Vioform

ATC kod: D07BB01, D07BC01, D07CB05

Substanser: kliokinol

Bedömning

Behandling av större ytor under lång tid med kliokinol salva eller kräm ska undvikas under graviditet. Det finns inga rapporter om att fostret skulle påverkas negativt men erfarenheten är begränsad. Om exponering har skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Kliokinol används i hudpreparat – oftast tillsammans med kortikosteroider – för att motverka bakterie- och svampinfektioner. Studier över behandling under graviditet saknas men inga skadliga effekter har setts i djurförsök. Det är inte troligt att lokal behandling av begränsad yta skulle kunna påverka fostret negativt. Utbredd användning bör undvikas under graviditeten på grund av medlets neurotoxicitet och metallkelerande effekter.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 13 barn vars mödrar rapporterat användning av kliokinol-salva – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-10-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Micromedex Healthcare Series: Micromedex Inc., Englewood, Colorado.

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.