Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klobutinol

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: klobutinol

Bedömning

Troligen kan klobutinol utan risk användas under graviditet. Om det ändå skulle finnas en riskökning är den individuella riskökningen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Klobutinol har en centralt verkande hostdämpande effekt. Inget är känt om användning under graviditet men preparatet har varit i bruk länge. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter