Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klofarabin

Klassificering: 3

Preparat: Clofarabine Avansor, Evoltra

ATC kod: L01BB06

Substanser: klofarabin

Bedömning

Klofarabin är ett cytostatikum med teratogena egenskaper och skall inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Klofarabin används vid akut lymfatisk leukemi hos barn och ungdomar. Det har cytostatisk effekt med klara teratogena egenskaper i djurförsök. Användning under första trimestern innebär en risk för uppkomst av fosterskada men ingen erfarenhet finns av hur stor risken kan vara.

Laboratorieförsök tyder på att klofarabin eventuellt kan orsaka kromosomskador. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-10-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter