Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klofazimin

Klassificering: 2

Preparat: Lampren SGC U12, Lamprene, Lamprene Novartis

ATC kod: J04BA01

Substanser: klofazimin

Bedömning

Inget är känt om användning av klofazimin under graviditet. Eventuell behandling skall ske av specialist och på strikt indikation. Om exponering för klofazimin skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Klofazimin har huvudindikation lepra. Inget är känt om risker med användning under graviditet och det finns inget fall med denna exponering i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter