Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klopidogrel

Klassificering: 2

Preparat: Clopidogrel Accord, Clopidogrel Actavis, Clopidogrel Aliud, Clopidogrel Aristo, Clopidogrel Aurobindo, Clopidogrel Krka, Clopidogrel Mylan, Clopidogrel Orion, Clopidogrel Pensa, Clopidogrel ratiopharm, Clopidogrel Sandoz, Clopidogrel STADA, Clopidogrel Teva, Clopidogrel Teva Pharma, Clopidogrel Teva Pharma B.V., Clopidogrel Zentiva, Cloriocard, Grepid, Klopidogrel Arrow, Plavix

ATC kod: B01AC04

Substanser: klopidogrel, klopidogrelbesilat, klopidogrelhydrobromidmonohydrat, klopidogrelhydroklorid, klopidogrelvätesulfat

Bedömning

Erfarenheterna av användning av klopidogrel under graviditet är begränsade. En eventuell fosterskadande effekt av klopidogrel kan därför inte bedömas. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Det finns föga data över användning av klopidogrel under graviditet. Vid behandling under sen graviditet finns möjligtvis risk för blödning hos fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det 17 barn vars mödrar uppgivit att de använt klopidogrel under tidig graviditet. Två barn var för tidigt födda och två av barnen var lätta för tiden (det ena fött prematurt). Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-05-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Boztosun B, Olcay A, Avci A, Kirma C. Treatment of acute myocardial infarction in pregnancy with coronary artery balloon angioplasty and stenting: use of tirofiban and clopidogrel. Int J Cardiol. 2008;127:413-6. PubMed
  2. Klinzing P, Markert UR, Liesaus K, Peiker G. Case report: successful pregnancy and delivery after myocardial infarction and essential thrombocythemia treated with clopidrogel. Clin Exp Obstet Gynecol. 2001;28:215-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.