Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorambucil

Klassificering: 3

Preparat: Leukeran, Leukeran®

ATC kod: L01AA02

Substanser: klorambucil

Bedömning

Behandling under första trimestern med klorambucil vid maligniteter innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet efter avslutad behandling med klorambucil är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Klorambucil är en alkylerare som används vid behandling av maligniteter. I litteraturen finns några fall beskrivna av barn födda med missbildningar efter det att modern använt klorambucil i tidig graviditet

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall av behandling med klorambucil.

Klorambucil kan utöva en mutagen effekt. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manliga partnern står på klorambucil vid spermacellsbildningen (ca 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med klorambucil, kan det finnas skäl för vidare fosterdiagnostik.

Uppdaterat: 2017-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Rugh R, Skaredoff L. Radiation and radiomimetic chlorambucil and the fetal retina. Arch Ophthalmol 1965;74:382-393.
  2. Shotton D, Monie IW. Possible teratogenic effect of chlorambucil on a human fetus. JAMA 1963;186:74-75.
  3. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.
  4. Steege JF, Caldwell DS. Renal agenesis after first trimester exposure to chlorambucil. South Med J 1980;73:1414-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter