Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloramfenikol

Klassificering: 2

Preparat: Chloramphenicol Sodium Succinate, Chloromycetin®, Kemicetine, Kloramfenikol "DAK", Kloramfenikol Santen, Kloramfenikol Trimb, Kloramfenikol-succinat, Minims Chloramphenicol

ATC kod: J01BA01, S01AA01

Substanser: kloramfenikol, kloramfenikolnatriumsuccinat

Bedömning

Om indikation för systemisk kloramfenikolterapi finns utgör graviditet ingen kontraindikation mer än i graviditetens slutskede. Användning av ögondroppar innehållande kloramfenikol kan ske hela graviditeten.

Bakgrund

Systemisk användning med kloramfenikol sker endast vid mycket allvarliga tillstånd och behandling under graviditet måste vara sällsynt. Det finns i litteraturen inga hållpunkter för att kloramfenikol skulle orsaka missbildningar. Möjligheten att kloramfenikol givet strax före partus skulle resultera i ”grey baby syndrome” finns, men torde i praktiken spela liten roll. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio barn vars mödrar rapporterat att de fått systemisk kloramfenikolbehandling. Inget av barnen hade någon missbildning.

Användning av kloramfenikol i ögondroppar kan rimligtvis inte resultera i övergång av betydande mängder till fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 59 barn, vars mödrar rapporterat användning av kloramfenikolhaltiga ögondroppar. Av dessa hade tre barn någon missbildningsdiagnos (1-2 förväntat). Alla missbildningarna var lindriga: ett barn hade hydronefros, ett hade polydaktyli, och ett barn hade simhud mellan tårna.

Uppdaterat: 2016-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Thomseth V, Cejvanovic V, Jimenez-Solem E, Petersen KM, Poulsen HE, Andersen JT. Exposure to topical chloramphenicol during pregnancy and the risk of congenital malformations: a Danish nationwide cohort study. Acta Ophthalmol. 2015;93:651-3. PubMed
  2. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sorensen HT et al. A population-based case-control teratologic study of oral chloramphenicol treatment during pregnancy. Eur J Epidemiol 2000;16:323-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.