Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorcyklizin

Klassificering: 2

Preparat: Anervan, Anervan Novum, Exolyt®

ATC kod: N02CA72, R05CA10

Substanser: klorcyklizin, klorcyklizinhydroklorid

Bedömning

Erfarenheten av användning av klorcyklizin under graviditet är begränsad. Flera andra antihistaminer har dock visats säkra att använda under graviditet, bland annat släktsubstanserna meklozin och cyklizin. Om exponering skett för klorcyklizin i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Klorcyklizin är ett antihistamin som ingår tillsammans med ergotamin och koffein i preparatet Anervan. Tidigare fanns klorcyklizin även i vissa hostmediciner. Inga studier av behandling med klorcyklizin under graviditet har återfunnits i litteraturen. För meklozin som tillhör samma substansgrupp finns dock betryggande säkerhetsdata.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 312 barn vars mödrar använt kombinationen ergotamin, klorcyklizin och koffein i tidig graviditet. Sju av barnen hade någon missbildningsdiagnos (6-7 förväntade). Missbildningsfrekvensen var alltså helt normal. Fyra av barnen hade dock en ventrikelseptumdefekt (1-2 förväntade), vilket ser ut att vara en något förhöjd frekvens. Fyndet kan bero på slumpen, men bör följas upp.

Klorcyklizin ingick tidigare i hostmedicin tillsammans med guaifenesin. Det finns 153 barn vars mödrar uppgett exponering för denna kombination eller något annat läkemedel som hör till gruppen kombinerade expektorantia. Även här var missbildningsfrekvensen helt normal: tre av barnen hade någon missbildning mot tre förväntade.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol 2005;61:899-906. PubMed
  2. Mazzotta P, Magee LA. A risk-benefit assessment of pharmacological and nonpharmacological treatments for nausea and vomiting of pregnancy. Drugs 2000;59:781-800. PubMed
  3. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter