Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorhexidin

Klassificering: 1

Preparat: Chloraprep, Chloraprep® färgad, Corsodyl®, Descutan, Desivon, Hexident®, Hibiscrub, Hibitane®, Klorhexidin Fresenius Kabi, Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi, Natriumfluorid-Klorhexidin AB Unimedic, Natriumfluorid-klorhexidin APL, Periochip®, Uro-Tainer Chlorhexidin 1:5000

ATC kod: A01AA30, A01AB03, B05CA02, D08AC02, D08AC52

Substanser: klorhexidin, klorhexidindiacetat, klorhexidindiglukonat

Bedömning

Lokalbehandling med klorhexidin kan utan risk ske under graviditeten.

Bakgrund

Klorhexidin används endast vid lokalbehandling och risk för resorption av betydelse för eventuella fosterskador torde inte vara aktuellt. En teratogen effekt av andra baktericider har diskuterats (främst hexaklorofen) men några hållpunkter för att klorhexidin skulle vara fosterskadande finns inte.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 22 barn, vars mödrar uppgivit behandling med klorhexidin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-10-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.