Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorokin

Klassificering: 2

Preparat: Klorokinfosfat RPH Pharma, Nivaquine

ATC kod: P01BA01

Substanser: klorokin, klorokinfosfat, klorokinsulfat

Bedömning

Klorokinfosfat kan användas under alla stadier av graviditeten i de doser som är aktuella vid profylax av malaria. I de högre doser som används vid autoimmuna sjukdomar (t.ex. reumatoid artrit och lupus erythematosus/SLE) bör substansen användas med viss försiktighet och endast på strikt indikation. Vid behandling av malaria, får rädsla för fosterskador aldrig äventyra användning av klorokin. Om det skulle finnas en riskökning för fosterskador är denna knappast så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro även om kvinnan har använt läkemedlet i hög dos under tidig graviditet. Det finns dock en teoretisk risk för hörsel- eller synpåverkan hos fostret.

Bakgrund

Klorokinfosfat som malariaprofylax eller behandling av malaria under graviditet har i studier inte visat någon ökad risk för missbildningar [1-4] eller någon annan säkerställd negativ fosterpåverkan [1,5,6]. Ingen påverkan sågs heller på barnens hörsel eller syn i tre små studier [7-9]. Det finns dock en äldre fallrapport om förekomst av hörselskador hos två syskon efter användning av hög dos klorokinfosfat (500 mg/dag) l under hela graviditeten på grund av lupus [10]. Betydelsen av malariaprofylax eller behandling av malaria under graviditeten är dock så stor att den helt överväger teoretiska risker med klorokin.

Innan beslut fattas om profylax eller behandling av malaria bör dock infektionsspecialist konsulteras, då resistensmönstret ändras kontinuerligt.
 

Data ur födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 405 barn vars mödrar uppgivit användning av klorokinfosfat i tidig graviditet, främst som malariaprofylax. Åtta av barnen (2,0%) hade någon missbildningsdiagnos vilket helt sammanfaller med det förväntade antalet. Två barn hade polydaktyli omfattande fingrar, ett hade en ventrikelseptumdefekt, ett hade ett ospecificerat hjärtfel, ett hade hypospadi, ett pes equinovarus, ett pes calcaneovalgus och ett hade en ansikt/skallanomali. Dock hade hela fem barn dött intrauterint (1-2 förväntade), vilket är en helt klart förhöjd siffra. Eftersom det inte är känt i litteraturen beror fyndet förmodligen på slumpen, men bör följas upp.

Uppdaterat: 2016-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. McGready R, Lee SJ, Wiladphaingern J, Ashley EA, Rijken MJ, Boel M et al. Adverse effects of falciparum and vivax malaria and the safety of antimalarial treatment in early pregnancy: a population-based study. Lancet Infect Dis. 2012;12:388-96. PubMed
  2. Phillips-Howard PA, Steffen R, Kerr L, Vanhauwere R, Schildknecht J, Fuchs E et al. Safety of mefloquine and other antimalarial agents in first trimester of pregnancy. J Travel Med 1998;5:121-6. PubMed
  3. Steketee RW, Wirima JJ, Slutsker L, Khoromana CO, Heymann DL, Breman JG. Malaria treatment and prevention in pregnancy: indications for use and adverse events associated with use of chloroquine or mefloquine. Am J Trop Med Hyg. 1996;55:50-6. PubMed
  4. Wolfe MS, Cordero JF. Safety of chloroquine in chemosuppression of malaria during pregnancy. Br Med J (Clin Res Ed). 1985;290:1466-7. PubMed
  5. Radeva-Petrova D, Kayentao K, ter Kuile FO, Sinclair D, Garner P. Drugs for preventing malaria in pregnant women in endemic areas: any drug regimen versus placebo or no treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2014;10:CD000169. PubMed
  6. Orton LC, Omari AA. Drugs for treating uncomplicated malaria in pregnant women. Cochrane Database Syst Rev. 2008;4:CD004912. PubMed
  7. Borba EF, Turrini-Filho JR, Kuruma KA, Bertola C, Pedalini ME, Lorenzi MC et al. Chloroquine gestational use in systemic lupus erythematosus: assessing the risk of child ototoxicity by pure tone audiometry. Lupus. 2004;13:223-7. PubMed
  8. Levy M, Buskila D, Gladman DD, Urowitz MB, Koren G. Pregnancy outcome following first trimester exposure to chloroquine. Am J Perinatol. 1991;8:174-8. PubMed
  9. Osadchy A, Ratnapalan T, Koren G. Ocular toxicity in children exposed in utero to antimalarial drugs: review of the literature. J Rheumatol. 2011;38:2504-8. PubMed
  10. Hart CW, Naunton RF. The ototoxicity of chloroquine phosphate. Arch Otolaryngol 1964;80:407-412.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter