Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klortetracyklin – ögondroppar

Klassificering: 1

Preparat: Aureomycin, Aureomycin Augensalbe

ATC kod: S01AA02

Substanser: klortetracyklin, klortetracyklinhydroklorid

Bedömning

Ögondroppar med klortetracyklin kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Använt som ögondroppar kan klortetracyklin inte gå över till fostret i mängder som kan ge de för tetracykliner kända biverkningarna i form av missfärgning av tänder etcetera. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med uppgiven exponering för ögondroppar innehållande klortetracyklin.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter