Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorzoxazon

Klassificering: 2

Preparat: Paraflex®

ATC kod: M03BB03, M03BB53

Substanser: klorzoxazon

Bedömning

Klorzoxazon har troligen ingen fosterskadande effekt. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten. Kombinationspreparatet med acetylsalicylsyra bör inte användas under sista trimestern.

Bakgrund

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 383 barn vars mödrar uppgav att de använt klorzoxazon i tidig graviditet. Elva av barnen hade någon missbildning mot åtta förväntade. Bland missbildningarna kan nämnas: ett barn hade hypospadi, två barn hade en läppgomspalt, ett barn hade polydaktyli och ventrikelseptumdefekt, ett barn hade en ospecificerad cystisk njursjukdom, ett Downs syndrom, ett barn hade fragile-X syndromet och ett barn hade en pes equinovarus.

Klorzoxazon användes tidigare också i ett kombinationspreparat med acetylsalicylsyra och dextropropoxifen (Paraflex Comp). Preparatet hade kategori C i Fass på grund av riskerna med användning av acetylsalicylsyra under sista trimestern. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 381 barn vars mödrar uppgivit användning av klorzoxazon i kombination med acetylsalicylsyra eller dextropropoxifen i tidig graviditet. I fem fall förelåg missbildningsdiagnoser mot 8 förväntade. De missbildningsdiagnoser som förekom var mestadels lindriga. Ett barn hade pes equinovarus, två hade polydaktyli, (4,5%), ett hade medfödd ptos och ett barn hade en ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter