Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Koagulationsfaktorer

Klassificering: 1

Preparat: ADVATE, ADYNOVI, AFSTYLA, ALPROLIX, BeneFIX, BeneFIX®, Cluvot, Confidex®, ELOCTA, Factor X P Behring, Feiba, Fibrogammin, Fibrogammin P, Haemate®, Helixate® NexGen, Immunate, Immunine, KOGENATE Bayer, Kovaltry, Mononine®, Nanofix®, Nanotiv®, NovoEight, NovoSeven®, Nuwiq, OBIZUR, Ocplex, Ocplex®, Octanate LV, Octanate®, Recombinate, ReFacto AF®, ReFacto® AF, Refixia, RIXUBIS, VEYVONDI, Wilate, Wilate®, Wilfactin, Willfact

ATC kod: B02BD, B02BD01, B02BD02, B02BD03, B02BD04, B02BD06, B02BD07, B02BD08, B02BD10, B02BD14

Substanser: albutrepenonakog alfa, efmoroktokog alfa, eftrenonakog alfa, eptakog alfa (aktiverad), koagulationsfaktor II, koagulationsfaktor IX, koagulationsfaktor VII, koagulationsfaktor VIII, koagulationsfaktor X, koagulationsfaktor XIII, lonoktokog alfa, moroktokog alfa, nonakog alfa, nonakog beta pegol, nonakog gamma, oktokog alfa, protrombinkomplex, aktiverat, rurioktokog alfa pegol, simoktokog alfa, susoktokog alfa, turoktokog alfa, von Willebrandfaktor, vonikog alfa

Bedömning

Vid behov kan koagulationsfaktorer utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Olika preparat innehållande koagulationsfaktorer finns för användning vid hemofili. Det rör sig om kroppsegna eller varianter av kroppsegna substanser, och det är inte sannolikt att de kan påverka fosterutvecklingen ogynnsamt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 83 barn vars mödrar uppgivit att de fått behandling med koagulationsfaktorer under graviditeten. Ett barn (mot 1-2 förväntade) hade en missbildningsdiagnos – en fotfelställning.

Uppdaterat: 2019-02-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.