Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kobicistat

Klassificering: 2

Preparat: EVOTAZ, Genvoya, REZOLSTA, Stribild, Symtuza, Tybost

ATC kod: J05AR09, J05AR14, J05AR15, J05AR18, J05AR22, V03AX03

Substanser: kobicistat

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Om behandlingen betraktas som nödvändig och verkningsfull bör graviditet inte förhindra användning av kobicistat, även om den kliniska erfarenheten är obetydlig. Plasmakoncentrationen sjunker dock under graviditeten, vilket innebär risk för nedsatt effekt av behandlingen.

Bakgrund

Kobicistat används tillsammans med andra antiretrovirala medel vid HIV-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd då det finns risk att virus överförs från kvinnan till fostret/barnet. I djurförsök tycks inte kobicistat utöva någon fosterskadande effekt. Endast ett par fallrapporter finns av behandling hos människa under graviditet, men de tyder inte på negativ effekt på fosterutvecklingen [1-2]. De metodologiska bristerna i fallrapporter gör att det ännu inte går att dra säkra slutsatser. Halten av kobicistat i kroppen sjunker under graviditeten, vilket innebär risk för sämre effekt av HIV-behandlingen [3].

 

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Marzolini C, Decosterd L, Winterfeld U, Tissot F, Francini K, Buclin T et al. Free and total plasma concentrations of elvitegravir/cobicistat during pregnancy and postpartum: a case report. Br J Clin Pharmacol. 2017;0:0. PubMed
  2. Schalkwijk S, Colbers A, Konopnicki D, Greupink R, Russel FG, Burger D et al. First reported use of elvitegravir and cobicistat during pregnancy. AIDS. 2016;30:807-8. PubMed
  3. Referensgruppen för antiviral terapi (RAV). Profylax och behandling av HIV-infektion vid graviditet, 2017. www.sls.se/rav/. Hämtat 2017-11-28.

Författare: Birger Winbladh, Patrik Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter